Két ember kezet fog

Integrált irányítási rendszer a Dussmannál

Tervezett, szervezett, monitorozott, elemzett és folyamatosan fejlesztett

Amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, biztos akar lenni abban, hogy megbízhatóan és hatékonyan dolgozunk, miközben betartjuk az alkalmazandó jogszabályokat. Fenntartható, magas színvonalú szolgáltatásokat vár el, amelyek személyre szabott támogatást nyújtanak az Ön üzleti folyamataihoz, és szükség esetén továbbfejleszthetők az Ön igényeinek megfelelően.

Folyamatosan fejlesztjük működési folyamatainkat, valamint termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön számára. Holisztikus minőségirányításunkkal biztosítjuk, hogy ez a folyamatos elemzési, javítási és továbbfejlesztési folyamat következetesen megvalósuljon az egész vállalaton belül. Így a jövőben is megbízható és fenntartható partner maradunk az Ön oldalán.

Integrált irányítási rendszer

A minőség nem önmagától jön létre

A Dussmann olyan integrált irányítási rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a minőséggel, a munka- és egészségvédelemmel, a környezettel és az energiafelhasználással kapcsolatos szervezeti szempontok szabványosított végrehajtását.

Az ebbe a keretbe integráltság nemcsak azt jelenti, hogy a vállalattal szemben támasztott követelmények szabályozva vannak, hanem azt is, hogy ezek a szempontok összekapcsolódnak és egymással kölcsönhatásban működnek.

Irányítási rendszerünk lefedi az egész szervezetet, és organikus része a mindennapi üzleti tevékenységünknek.

Irányítási rendszerünk kulcsfontosságú elemei közé tartozik a minőség, a munka- és egészségvédelem, a környezet és az energiafelhasználás terén nyújtott teljesítményünk javítására irányuló stratégiai célok meghatározása, a feladataink teljesítésére vonatkozó egyértelmű felelősségek, a szabványosított vállalati folyamatok, a tesztelési, mérési és elemzési rutinok a folyamat teljesítményének és eredményeinek nyomon követésére, a belső auditok és a folyamatos fejlesztésre irányuló folyamatok, valamint az irányítási rendszer minden releváns szempontjának továbbfejlesztése.

Integrált irányítási rendszerünk a következőket jelenti:

 • Tervezett és egységes vállalati folyamatok minden szolgáltatáshoz
 • Megfelelő működési eljárások az ügyfelekkel, beszállítókkal, alvállalkozókkal és munkatársakkal való kapcsolattartás során
 • Üzleti folyamataink jogszabályoknak megfelelő szervezése
 • A vonatkozó ökológiai, társadalmi és gazdasági fenntarthatósági szempontok következetes figyelembevétele minden tevékenységünk során
 • Folyamatos fejlesztés a folyamatokban, szolgáltatásokban és termékekben, valamint energia- és környezetvédelmi teljesítményünkben, munkahelyi egészségügyi és biztonsági szolgáltatásainkban
 • Minden elvégzett szolgáltatás megfelelő dokumentálása

Integrált irányítási rendszerünk magas színvonala

EN ISO tanúsítványok

Irányítási rendszerünknek köszönhetően hatékonyan biztosítjuk a Dussmann Magyarországra vonatkozó jogi és egyéb követelményeknek való következetes megfelelést. Irányítási rendszerünk az alábbi szabványok szerint tanúsított:

 • Minőségirányítási rendszer az EN ISO 9001:2015 szabvány szerint
 • Környezetközpontú irányítási rendszer az EN ISO 14001:2015 szabvány szerint
 • Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer az ISO 22000:2018 szabvány szerint
 • Munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányítási rendszer az ISO 45001:2018 szabvány szerint
 • Energiagazdálkodási irányítási rendszer az EN ISO 50001:2018 szabvány szerint,

Ezek alkalmasságát, megfelelőségét és funkcióját egy független külső vizsgáló és tanúsító cég rendszeresen felülvizsgálja és értékeli.

Dun & Bradstreet Tripla “A” Tanúsítvány

Tanúsítvány a legstabilabb pénzügyi helyzetben lévő vállalatok számára.

A Dun & Bradstreet nemzetközi cégminősítő minden vállalkozás pénzügyi stabilitását, üzleti megbízhatóságát minősíti egy folyamatosan visszamért és bizonyított, nemzetközi szakértők által kialakított rendszer alapján. A P. Dussmann Kft. a Dun & Bradstreet AAA (tripla A) tanúsítványát kapta meg, mellyel Magyarországon csupán a cégek 0,63 %-a rendelkezik, és azt jelzi, hogy velünk az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata rendkívül alacsony.

Dun & Bradstreet AAA tanúsítvány a pénzügyileg stabil cégeknek

Hatékony üzleti folyamatok, a teljesítmény és az eredmények folyamatos nyomon követése

Munkafolyamatainkat és eredményeinket folyamatos ellenőrzésekkel, teszteléssel, figyelemmel kíséréssel és elemzéssel rendszeresen ellenőrizzük. Az eltérések mélyreható elemzése és az intézkedések célzott kezelése rendkívül hatékony folyamatokkal és erőforrás-felhasználással segíti termékeink és szolgáltatásaink versenyképes minőségének elérését.

Minőségirányítás és minőségbiztosítás

Minőségirányításunk integrált irányítási rendszerünk része, amely jelentős mértékben igazodik ügyfeleink eltérő igényeihez és elvárásaihoz. Ügyfeleinkre való folyamatos összpontosításunk segít nekünk mind a kockázatok, mind pedig a lehetőségek korai azonosításában, ennek megfelelően cselekedni, valamint megőrizni és előmozdítani magas szintű normáinkat a termék- és szolgáltatásminőség területén.

Környezetgazdálkodás és energiagazdálkodás

Az energiagazdálkodáshoz és a környezetgazdálkodáshoz való hozzáállásunk kulturálisan azon az elkötelezettségünkön alapul, hogy az erőforrások és az általunk használt anyagok felelősségteljes kezelésével védjük a természeti világot és környezetünket. Biztosítjuk, hogy folyamatosan mérjük és elemezzük a tevékenységeinkhez kapcsolódó legfontosabb környezeti és energetikai szempontokat, célzott intézkedéseket hozunk az energiafelhasználásunk és környezetire gyakorolt hatásunk folyamatos javítása érdekében.

Éves energiajelentés

Éves energia „web” jelentés az előző évi energia-tevékenységekről.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

A folyamatos fejlesztés, a munka folyamatosan változó világához való alkalmazkodás, valamint a munkavállalóink számára egészséges, biztonságos és produktív munkakörnyezet megteremtésének a céljai által vezérelve mindig arra összpontosítunk, hogy minden munkavállaló egészségét és védelmét fenntartsuk, miközben napi szolgáltatásainkat végzik. Ezt a következőkkel érjük el:

 • A munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és általános megbetegedések megelőzése
 • A munkafolyamatok megtervezése az ergonómiai szempontok figyelembevételével
 • Mutatók, kulcsfontosságú adatok rögzítése a munkahelyi egészségvédelem és biztonság hatékonyságának és teljesítményének értékeléséhez
 • Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszerünk alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás a vállalat menedzsmentje számára.

Szoftveresen támogatott irányítási rendszerfolyamatok

Irányítási rendszerünk folyamatait különböző informatikai alkalmazások használata támogatja, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy hatékonyan gyűjtsünk, elemezzünk és értelmezzünk a releváns adatokat, a célzott fejlesztéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

Vezetői felelősség

A vezetőség felelős az integrált irányítási rendszerünkért. Ehhez biztosítja a szükséges erőforrásokat, és felügyeli az irányítási rendszerünkhöz kapcsolódó összes követelmény következetes végrehajtását.

 • Ezen erőfeszítések része a minőségirányítási rendszer ügyvezetés általi felülvizsgálata, melyben elemzi és értékeli irányítási rendszerünk alkalmasságát, hatékonyságát és érettségét. Ennek alapján vonja le a legfontosabb következtetéseket a vállalat és az irányítási rendszer stratégiai összehangolására és továbbfejlesztésére vonatkozóan.