Kezek fogják egymást, mint egy közösség

Értékek és megfelelés a Dussmannál

Értékeink

A Dussmann értékrendje etikai elveken és felelős tetteken alapul. A méltányosság, az integritás, a társadalmi felelősségvállalás, a szenvedély és a környezettudatosság képezik vállalati kultúránk alapját.

Integritás

Ikon vörös pajzzsal

Tevékenységünket az egyenesség, valamint a törvényeknek és előírásoknak való következetes megfelelés jellemzi.

Környezettudatosság

Ikon levél a kézben

A Dussmann felelősséget vállal a természeti erőforrások védelméért, figyelmet fordít az erőforrás-takarékos és környezetbarát termékekre, folyamatokra és struktúrákra. Megéljük a fenntarthatóságot.

Szenvedély

Ikon szív a kézben

A szenvedély vállalati kultúránk üzemanyaga. Meghatározza szolgáltatói hozzáállásunkat és inspirálja vállalkozásunkat

Társadalmi felelősségvállalás

Ikon földgömb emberekkel

Minden telephelyünkön biztosítjuk az emberi jogok tiszteletben tartását, a megkülönböztetés elleni védelmet, valamint a különböző kultúrák és vallások tiszteletben tartását. Támogatói projektjeinken keresztül erősítjük a társadalmi kohéziót és a közösséget.

Tisztesség

Ikon kézfogás

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tisztességesen és felelősségteljesen járjunk el az ügyfelekkel, az alkalmazottakkal, a partnerekkel és a társadalommal szemben.

A Dussmann Group megfelelőségi irányelvei

A Dussmannál a megfelelés sokkal többet jelent a törvények és a belső irányelvek puszta betartásánál. Ez képezi minden döntésünk és tevékenységünk alapját, üzleti tevékenységünk integritásának is ez a kulcsa.

A Dussmann folyamatos sikereihez elengedhetetlen az integritást és a szabályoknak való megfelelést igazoló magatartás. Zéró toleranciát tanúsítunk a korrupcióval, a tisztességtelen versenygyakorlattal vagy az üzleti tevékenységünk során elkövetett egyéb jogsértésekkel szemben. Mindezt a Magatartási kódexünk rögzíti.

 

Megfeleléskezelés

A vállalaton belüli megfelelő magatartást a Dussmann Group megfelelőségirányítási rendszere biztosítja. Ez magában foglal minden olyan intézkedést, amelyet annak biztosítása érdekében teszünk, hogy vállalkozásunk mindig teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak, valamint belső szabályzatainknak és elveinknek. Ez az átfogó megközelítés támogatja azon célunkat, hogy a felelős magatartás minden munkatársunk gondolatainak és tevékenységeinek tartós részévé váljon.

A mi Magatartási kódexünk. A mi felelősségünk.

A Dussmann Group Magatartási kódexe képezi az alapját a kollégákkal, az üzleti partnerekkel és a társadalommal szembeni felelősségteljes magatartásunknak. Elveinket kötelező érvényű, egyértelmű magatartási szabályokként határozza meg.

Elvárjuk munkatársainktól és az üzleti tevékenységeinket segítő partnereinktől, hogy azonosuljanak etikai elveinkkel, és azoknak megfelelően járjanak el.

Szeretne többet megtudni Magatartási kódexünkről?

Nyilatkozat az emberi jogok tiszteletben tartásáról

A teljes értékláncunkban elkötelezettek vagyunk az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Nagyon komolyan vesszük a felelősségünket munkavállalóinkért, valamint a felelősségünket, hogy minimalizáljuk üzleti tevékenységünk környezetre gyakorolt negatív hatásait.

Ezt az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó nyilatkozatot az üzleti és emberi jogokra vonatkozó ENSZ-irányelvekkel összhangban fogalmaztuk meg, kiegészíti a Dussmann Group Magatartási kódexét és Fenntarthatósági szabályzatát. A vállalat az emberi jogokkal és a környezettel kapcsolatos átvilágítási kötelezettségeit folyamatosan ellenőrzik és figyelemmel kísérik.

Az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó teljes nyilatkozatunk itt található dokumentumként.

A Dussmann Group bejelentő rendszere

Az alkalmazottak bármikor bejelenthetik Magatartási kódexünk megsértését a Dussmann Group bizalmas közérdekű bejelentő rendszerében. Üzleti partnerek is bejelentéseket tehetnek a megfelelő csatornákon keresztül, ha konkrét jelei vannak a szabálysértéseknek. Minden beérkezett bejelentés szigorú felülvizsgálat és nyomon követés tárgyát képezi. Az egész folyamat során arra törekszünk, hogy tisztességes eljárást biztosítsunk a visszaélést bejelentő személyek, az érintettek és az esetlegesen érintett egyéb személyek védelme érdekében. A Dussmannál zéró tolerancia van érvényben a bejelentők és a bejelentésben érintett személyek hátrányos megkülönböztetésével szemben. Az érintetteket ártatlannak kell tekinteni, ameddig be nem bizonyosodik, hogy szabálysértés történt. Minden bejelentést szigorúan bizalmasan kezelünk.

Küldjön üzenetet

A szabálysértéseket e-mailben jelentheti be a Dussmann Group Compliance Osztályának.

A Dussmann Group ombudsmanja

A Megfelelőségi Osztályon kívül külső ombudsmanunk is fogadja az esetleges súlyos szabálysértésekről szóló bejelentéseket, és független felülvizsgálatot végez. Jesko Trahms, az ombudsmani feladatokat ellátó ügyvéd köteles biztosítani a titoktartást, és csak kifejezett hozzájárulás esetén osztja meg az információkat a Megfelelési Osztállyal feldolgozás céljából. Kérésre az információk névtelenül is megoszthatók.

Jesko Trahms
Ombudsman
BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Zielstattstraße 40, 81379 Munich
+49 89 74325234

Jesko Trahms bemutatkozik és bemutatja munkáját

A P. Dussmann Kft. Belső visszaélés-bejelentési rendszerén keresztül is bejelentést tehet

Postai úton: 

P.Dussmann Kft.
panaszkezelő részére

1134 Budapest, Váci út 35. 

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A P. Dussmann Kft. jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.